Kekemeliğin Nedenleri, Kekeme Çocuklara Yaklaşım Şekilleri

Sesin istemsiz tekrar edilmesi, uzatılması ya da kesilmesi olarak görünen konuşma bozukluğuna kekemelik denir. Erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. Kekemeliğin sebepleri kesin olarak bilinme­mekle birlikte bazı psikiyatrik bozuklukların sebep olduğu tahmin edilmektedir. Sesin oluşmasını engelleyen nefes vermeler kekelemeye yol açmaktadır. Özel tekniklerle uygulanan birtakım konuşma terapileri ile kekemeliğin giderilmesi müm­kün olmaktadır. Kekemelik görülen çocukların […]